Điều khoản điều kiện Tại Mksport.pro

Tài khoản của bạn

Đăng ký

Để đăng ký và tham gia cược tại MKSport, quý khách cần phải đủ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi có quyền yêu cầu bằng chứng về tuổi và phong tỏa tài khoản nếu cần. Chúng tôi xử lý nghiêm túc mọi vấn đề liên quan đến đánh bạc dưới tuổi vị thành niên. Đảm bảo rằng mọi thông tin đăng ký, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng, phải chính xác và đầy đủ. Các tài khoản sẽ bị khóa nếu thông tin không khớp, nhưng các cược trước khi khóa vẫn được coi là hợp lệ.

MkSport sử dụng thư gửi để xác minh địa chỉ cư trú của khách hàng, bao gồm sổ tay Điều khoản và Điều kiện, tờ rơi và thẻ cược qua điện thoại. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và không tiết lộ thông tin về MkSport trên phong bì. Bằng cách chấp nhận các điều khoản, bạn đồng ý với quyền của chúng tôi thực hiện các xác minh danh tính và tài chính liên quan. Chúng tôi cũng có thể tạm khóa hoặc giới hạn tài khoản của bạn trong quá trình xác minh.

Trong quá trình đăng ký, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan tín dụng được ủy quyền để xác nhận danh tính và thông tin tài khoản thanh toán. Bằng cách chấp nhận điều này, bạn đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin bạn cung cấp. Mỗi khách hàng chỉ được phép sở hữu một tài khoản. Nếu phát hiện việc mở nhiều tài khoản, chúng tôi có thể gộp chúng thành một tài khoản duy nhất. Hãy đảm bảo cung cấp thông tin cá nhân mới nhất và liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần sự hỗ trợ.

Thông tin tài khoản

Khách hàng tại MkSport được tự do chọn tên đăng nhập và mật khẩu. Bảo mật thông tin là trách nhiệm của bạn, bởi bạn chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch và hoạt động trên tài khoản của mình. Đảm bảo tài khoản luôn đủ số dư và thông tin đăng nhập chính xác để cược hợp lệ. Nếu nghi ngờ thông tin đăng nhập bị rò rỉ, bạn nên thay đổi ngay. Đối với đặt cược qua điện thoại, bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch, dù được ủy quyền hay không. Vui lòng không gửi thông tin nhạy cảm qua email không được mã hóa. Hãy nhớ rằng hệ thống sẽ nhận diện các tài khoản liên quan đến cùng một IP hoặc thông tin tài khoản. Bằng cách đăng nhập vào trang web, bạn có thể dễ dàng kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch của mình.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, bao gồm Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998 của Vương quốc Anh, đối với thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp. Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khóa và đóng tài khoản

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình. Bất kỳ số dư âm nào trong tài khoản cũng phải được thanh toán ngay cho MkSport và tài khoản sẽ được đóng khi nợ phải được thanh toán đầy đủ.

MkSport giữ quyền đóng hoặc khóa tài khoản của bạn vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào sau đây:

  • (a) Bạn phá sản
  • (b) MKSport nghi ngờ bạn đang sử dụng trang web một cách gian lận hoặc cho các mục đích bất hợp pháp hoặc không phù hợp
  • (c) MKSport tin rằng việc bạn sử dụng trang web là không công bằng, cố ý lừa dối, hoặc lợi dụng MKSport hoặc bất kỳ khách hàng nào
  • (d) MKSport được yêu cầu làm như vậy bởi cảnh sát, cơ quan quản lý hoặc tòa án
  • (e) MKSport nghi ngờ bất kỳ trường hợp nào từ (a) đến (c) ở trên có thể đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra; hoặc
  • (f) Tài khoản của bạn bị xem là không hoạt động và có số dư bằng 0 hoặc đã trống.

Nếu MkSport đóng hoặc khóa tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do nào từ (a) đến (e) ở trên, bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, vốn và chi phí (gọi chung là “Yêu cầu bồi thường”) và sẽ bồi thường cho MkSport cho các khiếu nại đó. Chúng tôi giữ quyền giữ lại bất kỳ số tiền nào (bao gồm cả số tiền thắng) lẽ ra được trả cho bạn trong các trường hợp từ (a) đến (e) ở trên.

Tài khoản không hoạt động

Từ ngày 31/07/2014, MKSport sẽ áp dụng phí quản lý cho các tài khoản “không hoạt động” (ít nhất 365 ngày liên tục) theo cách sau:

(a) Nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong 365 ngày liên tục và không có số dư, tài khoản sẽ bị đóng mà không tính phí.

(b) Nếu tài khoản không hoạt động và vẫn còn số dư, MkSport sẽ thông báo cho bạn dựa trên thông tin bạn đã cung cấp khi đăng ký.

(c) Nếu tài khoản vẫn không hoạt động 28 ngày sau khi chúng tôi liên hệ, chúng tôi sẽ trừ phí quản lý mỗi tháng hoặc 5% của số dư, tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn.

(d) Phí quản lý sẽ được tính sau 28 ngày từ ngày thông báo ban đầu và tiếp tục hàng tháng cho đến khi số dư hết hoặc bạn kích hoạt lại tài khoản. Để kích hoạt lại, bạn có thể nạp tiền, đặt cược hoặc tham gia các sản phẩm khác như Live Casino, Poker, Điện Tử hoặc Vegas.

Tiền của bạn tại MkSport

Nạp tiền và đặt cược

Chỉ cược số tiền có sẵn trong tài khoản, nếu thiếu, phải nạp trước. Tìm hiểu thêm về nạp, rút, chuyển khoản tại mục Nạp/Rút.

Nạp chỉ để cược, không tuân thủ có thể phong tỏa hoặc đóng tài khoản. Nếu nghi ngờ, chúng tôi sẽ báo cáo.

Nếu chúng tôi phá sản, tiền nạp được bảo vệ, không tích lũy lãi, và tách biệt khỏi tài khoản công ty.

Không ai trong đội ngũ MKSport có thể cung cấp tín dụng, cược chỉ được thực hiện nếu có đủ tiền trong tài khoản. Chúng tôi có thể hủy các cược không đủ tiền. Báo lỗi ghi tiền sai sẽ được điều chỉnh.

Mọi giao dịch mặc định là bằng VND trừ khi có quy định khác. Tỷ giá hối đoái dựa trên Financial Times. Loại tiền được chọn xác định các giao dịch và thanh toán. Liên hệ để thay đổi loại tiền.

Chỉ được sử dụng dịch vụ quy đổi tiền tệ để đặt cược qua Trang web. MKSport có quyền đóng hoặc phong tỏa tài khoản nếu sử dụng không đúng mục đích. Bạn phải bồi thường các khiếu nại và có thể bị yêu cầu bồi thường từ MKSport. MKSport cũng có thể giữ lại số tiền từ hoạt động trái phép.

Rút tiền

Tất cả các khoản rút tiền sẽ được chuyển vào tài khoản tiền nạp, chỉ trả cho chủ tài khoản đã đăng ký. Hầu hết các thanh toán được xử lý qua ‘Rút tiền’ trên trang web. Có phí cho rút tiền nếu tiền nạp chưa đủ doanh thu. MKSport có quyền yêu cầu bằng chứng giao dịch trước khi xử lý rút tiền.

Khác

Chúng tôi có thể tính phí cho từ chối chi trả và có thể sử dụng số dư dương để thanh toán nợ. Bạn cần báo cáo lãi/lỗ cho cơ quan thuế. Đánh bạc trên Internet có thể bất hợp pháp tại khu vực của bạn, trong trường hợp này, giao dịch sẽ không được hoàn tất, nhưng các cược sẽ vẫn có hiệu lực.

Quy trình đặt cược

Đặt cược

MKSport giữ quyền hủy bỏ các cược theo quyết định của mình. Rủi ro đặt cược thuộc về bạn. Chúng tôi chỉ chấp nhận cược trực tuyến hoặc qua điện thoại. Cược qua các phương tiện khác không được chấp nhận và sẽ không hợp lệ. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của cược và không thể thay đổi sau khi đã đặt và chấp nhận. MKSport có quyền hủy bỏ cược. Các cược sẽ được xử lý theo thứ tự nhận.

 Xác nhận đặt cược

Đặt cược sẽ chỉ được xác nhận nếu có đủ tiền trong tài khoản. Khi đặt cược qua điện thoại, xác nhận được coi là hợp lệ khi nhân viên lập lại và xác nhận chi tiết. Mã giao dịch cần được nhận để đặt cược hợp lệ, hiển thị trên trang web hoặc thiết bị di động. Nếu không chắc, bạn có thể kiểm tra vé cược hoặc liên hệ. Cược sẽ trở thành không hợp lệ nếu thanh toán không được nhận trước khi trận đấu bắt đầu. Trong trường hợp tranh chấp, cơ sở dữ liệu giao dịch của MKSport được sử dụng làm cơ sở cuối cùng.

Khuyến mãi

Mỗi khách hàng, kể cả trong cùng một hộ gia đình hoặc cùng địa chỉ, chỉ có thể nhận một ưu đãi từ MKSport và chúng tôi có quyền thu hồi ưu đãi nếu phát hiện vi phạm. Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng đã nạp tiền. Nếu phát hiện vi phạm các điều khoản ưu đãi hoặc việc đặt cược từ tiền thưởng, các khoản tiền thưởng, cược miễn phí, hoặc ưu đãi khác mang lại lợi nhuận cho khách hàng, chúng tôi có thể hủy bỏ ưu đãi.

MKSport có quyền thu hồi tiền thắng từ các ưu đãi và có thể thanh toán cược với tỷ lệ cược chính xác. Chúng tôi cũng có quyền thu phí để bù đắp chi phí hành chính và yêu cầu tài liệu xác minh từ khách hàng trước khi cung cấp các ưu đãi. Cược với tỷ lệ dưới 0.5 sẽ không tính vào yêu cầu tích lũy cược. MKSport giới hạn tư cách tham gia vào các ưu đãi và có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ chúng.

Thanh toán và bồi thường

Tất cả cược phải tuân theo các điều khoản về phạm vi đặt cược, bao gồm số tiền thắng tối đa. MKSport có quyền đình chỉ và hủy cược bất kỳ lúc nào, và hệ thống sẽ từ chối cược khi bị đình chỉ. Các phép tính “tiền thắng” trên trang web chỉ để tham khảo, và cược sẽ được thanh toán theo tỷ lệ cược và tiền cược được chấp nhận. Nếu các lựa chọn trong cược xiên bị hủy, số tiền thắng sẽ bị giảm. Cược xiên sẽ được tính cho các lựa chọn còn lại nếu có lựa chọn bị hủy. Tiền thắng sẽ được cộng vào số dư tài khoản của bạn, nhưng nếu có bất kỳ nhầm lẫn nào, MKSport có quyền hủy bỏ giao dịch và rút tiền ra khỏi tài khoản của bạn.

MKSport giữ quyền hủy đặt cược khi có nghi ngờ về tính công bằng hoặc khi trận đấu bị thao túng. Các quyết định dựa trên bằng chứng từ số lượng hoặc kiểu cược và được cơ quan thể thao có liên quan xác định. MKSport cũng có thể khấu trừ số tiền còn nợ trước khi thanh toán cho khách hàng. Trong trường hợp một loạt cược được thực hiện bởi cùng một người hoặc nhóm, MKSport có thể hủy đặt cược hoặc giữ lại số tiền được hoàn trả. Thời gian bắt đầu của trận đấu được xác định bởi thông báo trên trang web, và các cược vẫn hợp lệ nếu kết quả cuối cùng chưa biết tại thời điểm đặt cược. MKSport có thể hủy cược nếu kết quả đã biết trước.

Cược trực tiếp có thể bị hủy nếu có dấu hiệu của việc đặt cược sau khi biết kết quả hoặc khi một đội vượt lên dẫn trước. MKSport cũng có thể hủy các cược nếu không thể xác minh kết quả của một kèo cụ thể. Trong trường hợp hướng dẫn không rõ ràng, MKSport có thể chia nhỏ số tiền đặt cược hoặc hủy toàn bộ tiền cược. Quyết định của MKSport là quyết định cuối cùng.

Sử dụng trang web

Thông tin và nội dung

Mọi thông tin trên trang web chỉ dành cho mục đích cá nhân và không được sao chép hoặc sử dụng thương mại. Chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng hoặc tính chính xác của thông tin đó và không cung cấp lời khuyên. Việc cá cược là rủi ro của riêng bạn và không nên dựa vào thông tin trên trang web để đặt cược.

Thiết bị của bạn

Máy tính hoặc thiết bị di động của bạn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web. MKSport không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động mà không gặp lỗi hoặc gián đoạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự cố nào do thiết bị hoặc kết nối internet của bạn gây ra. Đối với khách hàng sử dụng ứng dụng di động MKSport, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu hoặc các khoản phí phát sinh khi sử dụng ứng dụng.

Sử dụng hợp lý

Khách hàng chỉ được sử dụng trang web và các sản phẩm của MKSport để đặt cược vào sự kiện thể thao và trò chơi. Bất kỳ việc sử dụng không phù hợp (như xâm phạm, lừa đảo, hoặc hành vi vi phạm quy định của MKSport) sẽ bị cấm. MKSport sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt pháp lý nếu phát hiện hành vi gian lận hoặc không trung thực, bao gồm giữ lại tiền trong tài khoản và yêu cầu bồi thường khi có khiếu nại phát sinh từ hành vi không đúng.

Các vấn đề về phần mềm và kỹ thuật

Đôi khi, bạn có thể cần tải xuống phần mềm để trải nghiệm các sản phẩm trên trang web, ví dụ như trò chơi sòng bạc yêu cầu trình phát Flash. Đồng thời, một số nhà cung cấp sản phẩm bên thứ ba có thể yêu cầu bạn đồng ý với điều khoản và điều kiện của họ. Nếu bạn không chấp nhận, hãy tránh sử dụng phần mềm của họ. MKSport không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến phần mềm của bên thứ ba.

Bạn chỉ được phép sử dụng phần mềm được cung cấp qua trang web cho mục đích sử dụng sản phẩm trên trang web. Chúng tôi cung cấp quyền sử dụng cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng đối với phần mềm liên quan, nhưng chỉ hạn chế trong việc sử dụng các sản phẩm trên trang web, bao gồm cả sòng bạc trực tuyến.

a) Bạn không được phép: (i) Cài đặt hoặc chia sẻ phần mềm cho bất kỳ ai khác; (ii) Sử dụng phần mềm cho mục đích khác ngoài sử dụng cá nhân; (iii) Cố gắng vượt qua các biện pháp bảo mật; hoặc (iv) Sao chép hoặc thay đổi phần mềm hoặc tài liệu liên quan. Bạn không sở hữu phần mềm và không được cấp quyền sở hữu trí tuệ trong phần mềm. Phần mềm được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo hành nào.

(b) MKSport không chịu trách nhiệm về lỗi liên lạc hoặc lỗi hệ thống. MKSport có quyền xóa các sản phẩm liên quan và thực hiện các biện pháp khắc phục lỗi.

(c) Phần mềm được cung cấp “as is” mà không có bảo hành hoặc cam kết nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. MKSport không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của phần mềm cho một mục đích cụ thể hoặc việc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc tính ổn định của nó.

(d) MKSport và nhà cung cấp phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi liên lạc hoặc hệ thống nào gây ra trong quá trình sử dụng phần mềm. MKSport có quyền xóa sản phẩm liên quan và thực hiện các biện pháp khắc phục lỗi khi cần thiết.

(e) Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng Phần mềm nằm ngoài tầm kiểm soát của MKSport và tự chịu rủi ro khi tải xuống và sử dụng phần mềm. MKSport không chịu trách nhiệm đối với việc bạn nhận và sử dụng phần mềm.

(f) Phần mềm có thể chứa thông tin bí mật và giá trị đối với nhà cung cấp và/hoặc MKSport. Bạn không được tiết lộ hoặc sử dụng thông tin này mà không tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện.

Mặc dù MKSport cố gắng duy trì hoạt động liên tục của trang web, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu trang web không khả dụng vào bất kỳ thời điểm nào vì lý do nào. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng trang web và các dịch vụ liên quan.

Ngoài ra, bạn không được sử dụng trang web để phát tán hoặc giới thiệu các loại mã độc hại như vi-rút, Trojan hoặc bom logic. Bạn cũng không được can thiệp hoặc gây hại cho hệ thống của trang web hoặc các thiết bị liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do các cuộc tấn công hoặc nội dung độc hại có thể gây ra.

Nội dung của bên thứ ba

MKSport lấy dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp và một số yêu cầu bạn đồng ý với điều khoản bổ sung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ đóng góp nào từ bên thứ ba. Nếu có liên kết đến trang web bên thứ ba, chúng chỉ để tham khảo và chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm pháp lý cho nội dung trên đó.

Lỗi

MKSport không chịu trách nhiệm về các lỗi cược, bao gồm việc hiển thị sai tỷ lệ, chấp nhận cược sau khi kết thúc, tính toán hoặc thanh toán sai số tiền. Trong trường hợp lỗi tỷ lệ cược không chính xác, các cược vẫn hợp lệ và sẽ được thanh toán theo tỷ lệ đã sửa đổi tại MKSport. Các lỗi khác như sai trận đấu hoặc sai vận động viên cũng sẽ được xem xét và cược có thể bị hủy nếu cần. MKSport sẽ cố gắng liên hệ với khách hàng trước khi trận đấu bắt đầu để giải quyết các vấn đề liên quan đến cược.

Khác

MKSport giám sát sự truy cập vào trang web của họ và có thể chặn hoạt động tự động hoặc robot. Theo quy định pháp lý, MKSport có thể hạn chế quyền truy cập vào trang web. Họ cũng có thể thay đổi hoặc điều chỉnh sản phẩm trên trang web bất cứ lúc nào, và trang web có thể không khả dụng do bảo trì hoặc điều chỉnh sản phẩm.