Chính Sách Bảo Mật Tại MkSport.pro

Tại MkSport.pro, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách tuyệt đối. Chúng tôi tuân thủ một tài liệu pháp lý cụ thể, điều chỉnh việc thu thập và xác minh danh tính của khách hàng. Chính sách Bảo mật này là một phần không thể thiếu của quy định, được áp dụng cùng với các quy tắc khác.

MkSport.pro cam kết không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Khi bạn đăng ký tài khoản tại MkSport.pro, bạn tự đồng ý rằng bạn hiểu và chấp nhận các quy định chi tiết trong chính sách này khi truy cập trang web.

Tại MkSport.pro, chúng tôi cam kết không gửi email không mong muốn và chỉ gửi các thông báo cần thiết để cập nhật về sản phẩm và dịch vụ trên trang web. Đồng thời, chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cookie của mình trong trình duyệt, nhưng vui lòng lưu ý rằng một số tính năng trên trang web có thể bị hạn chế nếu bạn từ chối cookie. Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập dữ liệu ẩn danh nhằm cải thiện trang web một cách hiệu quả và không thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Cookie và mã nhúng được sử dụng để thu thập thông tin thống kê về lượt truy cập trang web của MkSport.pro, không liên quan đến thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng thông tin này để nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân với MkSport.pro hoặc các đối tác liên quan cho các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật.

Trong trường hợp bán tất cả hoặc một phần lớn tài sản của MkSport.pro cho một bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân để đảm bảo dịch vụ tiếp tục được cung cấp.

Chúng tôi luôn áp dụng biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu khách hàng và khuyến khích mỗi khách hàng bảo vệ tài khoản của mình bằng cách đảm bảo đăng xuất khi không sử dụng và bảo mật mật khẩu.

Khi luật pháp yêu cầu hoặc khi cần thiết để xác minh giao dịch, MkSport.pro có thể chia sẻ thông tin với các đối tác thanh toán hoặc tổ chức tài chính được chọn. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được giữ lại theo yêu cầu của giấy phép trò chơi.

Liên kết đến các trang web khác trên MkSport.pro chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc nội dung của những trang web đó.

MkSport.pro có thể cập nhật và chỉnh sửa Chính sách Bảo mật bất cứ lúc nào, và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.